** ஆயுதத் தொழிற்சாலையில் டிரேட்ஸ்மேன் பணி; காலியிடங்கள்: 320; 4/8/2017 ** AIIMS -ல் ஸ்டாப் நர்ஸ்/நர்சிங் அசிஸ்டென்ட் பணிகள்; காலியிடங்கள்: 1,154; Online: 31/7/2017 ** கிராமிய வங்கிப் பணிக்கான IBPS தேர்வு; காலியிடங்கள்: 14,192; Online: 1/8/2017 ** சயின்டிபிக் அசிஸ்டென்ட் பணிக்கான SSC தேர்வு; காலியிடங்கள்: 1,102; 4/8/2017  ** புரபேஷனரி ஆபீசர் பணிக்கான IBPS தேர்வு; காலியிடங்கள்: 3,247; Online: 26/8/2017 ** ESAF வங்கியில் பல்வேறு பணிகள்; காலியிடங்கள்: 1,660; Online: 11/8/2017 ** கொச்சி ஷிப்யார்டில் வேலை; காலியிடங்கள்: 198; Online: 30/7/2017 ** ஏர் இந்தியாவில் ஏர் கோஸ்டஸ் பணி; காலியிடங்கள்: 400; 1/8/2017 ** ISRO-வில் அசிஸ்டென்ட் & கிளார்க் பணிகள்; காலியிடங்கள்: 313; 31/7/2017 **

Contact - Employment Services


Employment Service (Tamil Weekly)
No,23-A, Industrial Estate,
Konam,
Nagercoil-629004,
Tamil Nadu.


Phone:             +91 4652 261922

Mobile:             +91 94431 31754


E mail:               emseditor@gmail.com.
Send Us Your Query

Find Us On