** விமானப் படையில் ஏர்மேன் வேலை; Online: 24/7/2018 ** தென் மத்திய ரயில்வேயில் அப்ரண்டிஸ் பயிற்சி; காலியிடங்கள்: 4,103; 17/7/2018 ** DSSSB -ல் தொடக்கப்பள்ளியில் ஆசிரியர் பணி; காலியிடங்கள்: 4,366; Online: 30/7/2018 ** சென்னை ICF-ல் அப்ரண்டிஸ் பயிற்சி; காலியிடங்கள்: 707; Online: 8/8/2018 ** 8/10/+2/டிப்ளமோ படித்தவர்களுக்கு ராணுவத்திற்கு சேலத்தில் நேரடி ஆட்சேர்ப்பு; Online: 6/8/2018  ** ஏர்போர்ட் அத்தாரிட்டியில் மேனேஜர் & ஜூனியர் எக்சிகியூட்டிவ் பணி; காலியிடங்கள்: 908; Online: 16/7/2018 - 16/8/2018 ** நிலக்கரி நிறுவன மருத்துவமனைகளுக்கு மருத்துவர்கள் தேவை; காலியிடங்கள்: 528; Online: 28/7/2018  ** தமிழ்நாடு காவல்துறையில் சப் - இன்ஸ்பெக்டர் பணி; காலியிடங்கள்: 309; Online: 10/8/2018 ** மத்திய ரயில்வேயில் அப்ரண்டிஸ் பயிற்சி; காலியிடங்கள்: 2,573; Online: 25/7/2018 **

Advertisement Tariff - Employment Service


Print Edition Rate Card

    BLACK & WHITE : Rs.75/- Per Sq.Cm
    COLOUR : Rs.150/- Per Sq.Cm
    FRONT PAGE : 100% Extra
    LAST PAGE : 25% Extra

Mechanical Details

Column's Cm's
1 4.5
2 9.4
3 14.3
4 19.2
5 24.1

Contact Address :

Employment Service (Tamil Weekly)
No,23-A, Industrial Estate,
Konam,
Nagercoil-629004,
Tamil Nadu.

Phone:             +91 4652 261922
Mobile:             +91 94431 31754

E mail:               emseditor@gmail.com.